Legislația in vigoare

Potrivit legii nr.211/2011, producătorii de deșeuri sunt obligați să respecte anumite condiții și să predea deșeurile unui operator economic autorizat (art.13), să întocmească evidența gestiunii deșeurilor (art. 49), să raporteze anual această evidență (art.4), respectiv să desemneze o persoană care să se ocupe de acest aspect ori să externalizeze acest serviciu (art.22, alineatele 3 și 4).

Evidența gestiunii deșeurilor reprezintă un raport format din 4 capitole și 4 tabele aparținătoare. Aceste acte trebuie întocmite potrivit anexei nr.1 din H.G. 856/2002.

Pentru fiecare an calendaristic se întocmește un tabel care să cuprindă denumirea agentului economic, anul, tipul de deșeu, cod (potrivit anexei nr.2 din H.G: 856/2002), starea fizică și unitatea de măsură (metru cub, tone, kilograme etc.). Această evidență se completează separat pentru fiecare tip de deșeu, iar pentru acesta se completează un singur cod de deșeu. De asemenea, este necesar să se precizeze la capitolul deșeuri generate cantitățile de deșeuri valorificate ori cantitățile de deșeuri eliminate, respectiv diferența rămasă în stoc. Acest tabel se completează pentru fiecare lună a anului.

Al doilea tabel referitor la evidența gestiunii deșeurilor cuprinde date privitoare la stocarea provizorie, tratarea și transportul deșeurilor. Trebuie acordată atenție termenilor utilizați, astfel: tipul de stocare poate fi: RM – recipient metalic, RP – recipient de plastic etc.; modul de tratare – TM – tratare mecanică, TC – tratare chimică, TMC – tratare mecano-chimică etc. Trebuie ales codul corespunzător deșeurilor cuprinse în tabel.

De asemenea, trebuie avut grijă să se completeze corect tabelul referitor la locul de generare (sau de producere) a deșeurilor respective.

Următorul tabel se referă la valorificarea deșeurilor. Cantitatea de deșeuri valorificată trebuie să corespundă cu cea completată în tabelul referitor la generarea deșeurilor, pentru fiecare lună, respectiv pentru tot anul, în aceeași unitate de măsură utilizată de la începutul raportului de evidență. Tabelul trebuie completat și cu denumirea agentului economic care efectuează operația de valorificare, nu cel care colectează deșeurile.

Ultimul tabel se referă la eliminarea deșeurilor și se completează potrivit anexei nr.2 la Legea 211/2011.

Dacă sunt mai multe tipuri de deșeuri, atunci se întocmesc câte patru tabele pentru fiecare tip de deșeu. Fiecare evidență formată din cele 4 tabele trebuie realizată lunar, respectiv anual.

Potrivit art.49, al.1, din legea 211/2011 privind regimul deșeurilor: „producătorii de deșeuri, deținătorii de deșeuri, comercianții și brokerii, așa cum sunt definiți în anexa nr. 1 a H.G. nr.856/2002, precum și operatorii economici care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sunt obligați să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, și să o transmită anual Agenției Județene pentru Protecția Mediului.”

Dacă nu se respectă această prevedere legală, amenda este poate fi între 15.000 și 25.000 lei.

De asemenea, potrivit art.16, al.6 din legea nr.249/2015, operatorii economici care achiziționează produse ambalate și/sau ambalaje direct de la producători și/sau importatori au obligația să se asigure că aceștia din urmă sunt incluși în lista Autorității Fondului pentru Mediu care se regăsește pe site-ul AFM.

De asemenea,potrivit legii nr.249/2015, art.16, al.2: Responsabilitățile operatorilor economici prevazute la alin. (1) se pot realiza: a) individual, pentru deșeurile de ambalaje rezultate de la propriile produse pe care le introduc pe piața națională; b) prin transferarea responsabilităților, pe bază de contract, către un operator economic autorizat de autoritatea publica centrală pentru protecția mediului.

 

 

Lasă un răspuns