Explicație termeni utilizați

Ambalajul reutilizabil este acel tip de ambalaj refolosit pentru același scop, iar returnarea de către consumator ori comerciant este asigurată prin plata unei sume, practic reachiziționându-se acel ambalaj de către operatorul economic. Acest tip de ambalaj este considerat introdus pe piață atunci când este disponibil pentru prima dată împreună cu produsul pe care îl conține, protejează, manipulează, distribuie ori prezintă.

Acest tip de ambalaj se consideră deșeu de ambalaj atunci când se declară sfârșitul duratei utile de viață. Ambalajul reutilizabil nu se consideră deșeu de ambalaj atunci când este returnat pentru a fi refolosit. Totodată, nu se consideră drept ambalaj introdus pe piață dacă este refolosit pentru ambalarea unui produs și făcut disponibil din nou.

 

Potrivit specialiștilor, cantitatea de deșeuri de ambalaje reutilizabile, generate într-un an se consideră egală cu cantitatea de ambalaje reutilizabile pe piața națională din anul respectiv. Deșeurile de ambalaje reutilizabile sunt luate în considerare după ce se stabilește cărui tip aparțin: ambalaj de desfacere; ambalaj de compozit (realizat din materiale diferite ce nu pot fi separate manual pentru că niciunul dintre aceste materiale nu are pondere semnificativă pentru a putea fi încadrat ca fiind de sine stătător).

Deșeurile de ambalaje generate într-un an se consideră a fi: deșeuri de ambalaje reciclate (cantitatea de deșeuri de ambalaje generate care este reciclată în oricare țară – membră sau nu a Uniunii Europene); deșeuri de ambalaje valorificate (cantitatea de deșeuri de ambalaje generate pe plan național care este valorificată în orice țară – membră sau nu a Uniunii Europene); deșeuri de ambalaje valorificate ori incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie (cantitatea de deșeuri de ambalaje valorificate ori incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie în orice țară membră ori nu a Uniunii Europene).

Potrivit legislației în vigoare, deșeurile de ambalare, generate în alt stat, ce sunt importate în vederea valorificării sau reciclării, nu se consideră a fi deșeuri de ambalaje gestionate pentru îndeplinirea obiectivelor naționale. Obiectivul de reciclare se referă la cantitatea totală de deșeuri de ambalaje reciclate, raportată la cantitatea totală de deșeuri de ambalaje generate. Obiectivul de valorificare ori de incinerare cu recuperare de energie se referă la cantitatea totală de deșeuri de ambalaje valorificată ori incinerată în instalații de incinerare cu recuperare de energie, raportată la cantitatea totală de deșeuri de ambalaje generată.

Reciclarea deșeurilor de ambalaje se referă la operațiunea de reprelucrare a ambalajelor de deșeuri pentru a fi utilizate în scopul inițial ori cu alte scopuri. Reciclarea organică reprezintă compostarea ori biometanizarea părților biodegradabile ale deșeurilor de ambalaje care produc reziduuri organice stabilitate ori metan. Pentru reciclarea organică se utilizează microorganisme, în condiții controlate.

Prin introducerea pe piața națională a unui produs se înțelege acțiunea de a pune, pentru prima dată, la dispoziție un produs, gratuit ori contra cost, cu scopul distribuirii sau utilizării lui. Dacă produsele au fost realizate exclusiv pentru un anumit operator economic și se aplică un semn distinctiv pe acele produse, se consideră că au fost introduse pe piață de către acela. Dacă produsele au fost importate din alte țări, inclusiv ambalajele pentru produsele destinate consumului propriu, atunci se va considera că au fost introduse pe piața națională în momentul importului.

 

Lasă un răspuns