Ambalaje

Potrivit art.16 din H.G. nr.621/2005, persoanele juridice române responsabile pentru cantitatea de deșeuri generată de ambalajele pe care le introduc pe piața națională sunt operatorii economici care: produc ori importă produse ambalate; distribuie pentru prima

Continue reading »